Skip to content

ENERGIAN TULEVAISUUS
-OHJELMALAVA | E-HALLI

THE ENERGY EVENT
OF FINLAND
20.-22.10.2020, Tampere

Rekisteröidy nyt!


Varaa osastopaikkasi nyt!

Tiistaina 20.10.

Pääset kuulemaan, miten kaupungit investoivat energiaviisauteen ja riittääkö se ilmastotavoitteiden saavuttamiseen? Messulavan ohjelman järjestää 6Aika Energiaviisaat kaupungit hanke, jonka tavoitteen on ollut nostaa hankkeessa mukana olevat kaupungit kansainvälisiksi esimerkkialueiksi energiatehokkaassa asumisessa, nollaenergiarakentamisessa, monimuotoisen energiajärjestelmän toteuttamisessa, energiatehokkuuden seurannassa ja käyttäjien ohjaamisessa.

Keskiviikkona 21.10.

Päivän aloittaa F-Securen tutkimusjohtaja Mikko Hyppönen ajankohtaisella ja mielenkiintoisella key note -puheenvuorollaan energiaverkkojen kyberturvallisuudesta.

Päivä jatkuu asiantuntijapuheenvuoroilla päivän polttavista aiheista, kuten miten tuulivoimasta tuli markkinaehtoista, vetytaloudesta Suomessa, virtuaalivoimalaitoksista sekä rakennusten energiatehokkuusdirektiivin vaikutuksista käytännössä. Pääset kuulemaan myös energiatehokkuusinvestoinneista, CHP:n tulevaisuudesta, Prisma-tavaratalojen energiankulutuksesta ja joustoista sekä siitä, miten siirrytään kaupalliseen kulutusjoustoon.

Keskiviikkopäivän kruunaa innovaatiopaneeli, jossa 5 eri osapuolta  keskustelevat ja hakevat ratkaisuja tutkimuslähtöisten ideoiden ja ratkaisujen kaupallistamiseen ja skaalaamiseen isoksi liiketoiminnaksi.

Torstaina 22.10.

Energian tulevaisuus -ohjelmalavan ohjelma jatkuu mielenkiintoisella sisällöllä, jota tarjoavat 11 alansa asiantuntijaa.

Aamu alkaa megatrendeillä, joille tuntuu olevan nyt kysyntää. Nykyhetki ja tulevaisuus saattaa tuntua ihmisistä vaikeasti hahmotettavalta, monimutkaiselta, jopa kaoottiselta. Megatrendit auttavat hahmottamaan muutosten kokonaiskuvaa ja siten lievittämään monimutkaisuudesta ja ristiriitaisuuksista kumpuavaa hämmennystä. Sitran johtava asiantuntija, Mikko Dufva, jonka vastuualueena on ennakoiti, käy läpi Sitran Megatrendit 2020 -selvityksen pohjalta joukon kysymyksiä, joista juuri tällä hetkellä olisi tärkeää keskustella.

Päivän muttaan kuulet myös mm. kiinteistökohtaisten ja alueellisten geoenergiaratkaisujen roolista osana energiajärjestelmää, energiatehokkaista ratkaisuista kiinteistöille ja teollisuudelle, valvontamenetelmien kehittämisestä sähkövarastojen ja kulutusjouston edistämiseksi, sähkövarastojen roolista energiamurroksessa, kaukolämmöstä kiertotalouden mahdollistajana sekä kiertotalouden merkityksestä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä.

Ohjelmassa on myös innovaatiokilpailu, jossa halutaan ja haetaan ratkaisuja, joilla on suuri liiketoimintapotentiaali ja samalla iso vaikuttavuus energiajärjestelmän murroksen edistäjänä. Innovaatiolla tulee ratkaista jonkin asiakasryhmän polttavia ongelmia tai tarpeita – ja olla yksi keskeinen elementti tulevaisuuden energiajärjestelmässä.

Tarkempi ohjelma julkaistaan kesän aikana.