Skip to content

Messujen ohjelma vuonna 2022

Energiamessut jälleen
22. – 24.10.2024

Lavaohjelmat tiistaina 25.10.2022

Ohjelmalava
10.00
Vetyvallankumous – Mitä mahdollisuuksia se meille antaa?
Matti Malkamäki, Founder, Aurelia Turbines Oy ja Hycamite TCD Technologies Oy

Paljon vedystä puhutaan ja sitä tuetaan – miksi näin ja mitä vety mahdollistaa? Puheenvuorossa Matti tekee katsauksen myös maailmalle, mitä tehdään lähialueilla, EU:ssa ja Euroopan ulkopuolella, entäpä, mitä Suomessa tapahtuu? Ketkä ovat tekemässä ja mitä? Matti sivuaa asiantuntijapuheenvuorossaan myös tulevaisuuden vedyn mahdollisuuksia esimerkiksi energiavarmuutemme osalta sekä sitä, mitä lisäarvotuotteita vedystä voi – tai kuuluisi tehdä.

Paljon vedystä puhutaan ja sitä tuetaan – miksi näin ja mitä vety mahdollistaa? Puheenvuorossa Matti tekee katsauksen myös maailmalle, mitä tehdään lähialueilla, EU:ssa ja Euroopan ulkopuolella, entäpä, mitä Suomessa tapahtuu? Ketkä ovat tekemässä ja mitä? Matti sivuaa asiantuntijapuheenvuorossaan myös tulevaisuuden vedyn mahdollisuuksia esimerkiksi energiavarmuutemme osalta sekä sitä, mitä lisäarvotuotteita vedystä voi – tai kuuluisi tehdä.

10.45
Suomen energiahuolto ja NATO-jäsenyys
Pia Oesch, johtaja, Energiahuolto-osasto, Huoltovarmuuskeskus

Suomi on hakenut NATO-jäsenyyttä. Jäsenyys tarkoittaa tiivistyvää kansainvälistä yhteistyötä laajalla rintamalla, myös energiassa. Mitä kuuluu Suomen energiahuollolle ja miten siihen vaikuttaa mahdollinen NATO-jäsenyys?

Suomi on hakenut NATO-jäsenyyttä. Jäsenyys tarkoittaa tiivistyvää kansainvälistä yhteistyötä laajalla rintamalla, myös energiassa. Mitä kuuluu Suomen energiahuollolle ja miten siihen vaikuttaa mahdollinen NATO-jäsenyys?

11.10
Tuulivoima marginaalista mahtavaksi
Heidi Paalatie, operatiivinen johtaja, Suomen tuulivoimayhdistys ry

Tuulivoima-alan kasvu Suomessa on ollut hämmästyttävän nopeaa, eikä ala itsekään nähnyt näin nopean kasvuvauhdin tulevan. Mikä on mahdollistanut näin nopean kasvun ja miltä tulevaisuus näyttää tuulivoiman osalta?

Tuulivoima-alan kasvu Suomessa on ollut hämmästyttävän nopeaa, eikä ala itsekään nähnyt näin nopean kasvuvauhdin tulevan. Mikä on mahdollistanut näin nopean kasvun ja miltä tulevaisuus näyttää tuulivoiman osalta?

12.30
EloTalk Show: Läpi energiakriisin, rohkeasti investoiden!

Talkshown juontajana toimii toimittaja ja valmentaja Anna Perho Keskustelijoina ovat Jero Ahola, vuoden 2022 innovaatioprofessori, LUT Paula Laine, CEO Ilmastorahasto sekä Teemu Turunen, johtaja, Elomatic Oy

Talkshown juontajana toimii toimittaja ja valmentaja Anna Perho Keskustelijoina ovat Jero Ahola, vuoden 2022 innovaatioprofessori, LUT Paula Laine, CEO Ilmastorahasto sekä Teemu Turunen, johtaja, Elomatic Oy

13.30
Lemene-energiajärjestelmä: Sektori-integraatio ja energiayhteisöt
Jarno Lintunen, toimitusjohtaja, Lempäälän Energia Oy

Esityksessä käydään läpi energiayhteisöiden nykyisiä mahdollisuuksia toimia sekä näihin liittyvää käynnissä olevaa lainsäädännöllistä kehitystyötä

Esityksessäni esittelen Lemene-energiajärjestelmän sekä sen viimeaikaiset kehitysvaiheet.

Sektori-integraatio osuudessa käyn lävitse omia ajatuksiamme siitä, miten kaukolämpöverkot voivat tukea sähköverkkoja ja toisaalta miten sähkömarkkinan avulla kyetään parantamaan kaukolämmityksen kilpailukykyä

Esityksessä käydään läpi energiayhteisöiden nykyisiä mahdollisuuksia toimia sekä näihin liittyvää käynnissä olevaa lainsäädännöllistä kehitystyötä

Esityksessäni esittelen Lemene-energiajärjestelmän sekä sen viimeaikaiset kehitysvaiheet.

Sektori-integraatio osuudessa käyn lävitse omia ajatuksiamme siitä, miten kaukolämpöverkot voivat tukea sähköverkkoja ja toisaalta miten sähkömarkkinan avulla kyetään parantamaan kaukolämmityksen kilpailukykyä

13.55
The future of energy gases
Tommy Mattila, Vice President, Industry & Traffic, Gasum

The presentation will address the role of gas in the energy transition, especially the role of methane. What can we expect to be gas powered and how during the upcoming decades? A sustainable circular economy needed and reducing emissions is critical, thus we cannot wait for a silver bullet solution. Let’s dive deep into the future solutions of Traffic, Marine, Industry, Power production  and how the current gas infrastructure and end user applications can be utilized for deliveries of methane molecules produced from different sources, like renewable biogas.

The presentation will address the role of gas in the energy transition, especially the role of methane. What can we expect to be gas powered and how during the upcoming decades? A sustainable circular economy needed and reducing emissions is critical, thus we cannot wait for a silver bullet solution. Let’s dive deep into the future solutions of Traffic, Marine, Industry, Power production  and how the current gas infrastructure and end user applications can be utilized for deliveries of methane molecules produced from different sources, like renewable biogas.

14.20
Sähkövarastot osana energiamurrosta
Ilari Alaperä, Head of Fortum Spring, Fortum Power and Heat Oy

Sähkövarastojen roolista osana energiamurrosta puhutaan paljon. Esityksessä on tarkoitus käydä läpi muutamia käytännön esimerkkejä kuinka sähkövarastoja nykyään käytetään osana sähköjärjestelmiä, mitkä ajurit ohjaavat sähkövarastojen käyttöä sekä investointeja. Lisäksi keskustellaan hieman missä muodossa sähkövarastot ovat osana järjestelmää tulevaisuudessa.

 

Sähkövarastojen roolista osana energiamurrosta puhutaan paljon. Esityksessä on tarkoitus käydä läpi muutamia käytännön esimerkkejä kuinka sähkövarastoja nykyään käytetään osana sähköjärjestelmiä, mitkä ajurit ohjaavat sähkövarastojen käyttöä sekä investointeja. Lisäksi keskustellaan hieman missä muodossa sähkövarastot ovat osana järjestelmää tulevaisuudessa.

 

14.45
Kiertotalouden merkitys kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä
Jyri Seppälä, professori, Suomen ympäristökeskus

Kiertotaloudessa puhutaan paljon, mutta siihen liittyvien toimenpiteiden vaikutuksista tiedetään yllättävän vähän. Esitys jäsentelee kiertotaloustoimia niillä saatavien kasvihuonekaasupäästöjen näkökulmasta. Samalla tuodaan näkemys millä toimilla on päästövähennysmerkitystä eri toimialoilla.

 

Kiertotaloudessa puhutaan paljon, mutta siihen liittyvien toimenpiteiden vaikutuksista tiedetään yllättävän vähän. Esitys jäsentelee kiertotaloustoimia niillä saatavien kasvihuonekaasupäästöjen näkökulmasta. Samalla tuodaan näkemys millä toimilla on päästövähennysmerkitystä eri toimialoilla.

 

15:10
Kiertotalouden kehitys teollisuudessa
Antti Tervo, toimialajohtaja, Teollisuuspalvelut, Lassila & Tikanoja
10:00
Tuulivoiman tekniset kehitysloikat
Heidi Paalatie, operatiivinen johtaja, Suomen tuulivoimayhdistys ry

Tuulivoimalat näyttävät samalta kuin vuosikymmen sitten, mutta tuotetun sähkön määrän ja hinnan näkökulmasta. Mikä voimaloissa on muuttunut ja miksi voidaan puhua Tuulivoima 2.0:sta?

Tuulivoimalat näyttävät samalta kuin vuosikymmen sitten, mutta tuotetun sähkön määrän ja hinnan näkökulmasta. Mikä voimaloissa on muuttunut ja miksi voidaan puhua Tuulivoima 2.0:sta?

10.30
Bioenergialla selättämään energiakriisiä
Energiaturvallista bioenergiaa: Hannes Tuohiniitty, Bioenergia ry | Omaa sähköntuotantoa biolämpölaitoksiin: Fredrik Ahlström, Againity AB | Biomassan kaasutuksella lisää vaihtoehtoja: Fredrik Ek, Xylogas Oy | Biopolttoaineiden hankinnan kestävyys ja kehittäminen: Pinja Salhoja, Tampereen Sähkölaitos

Venäjän hyökkäys Ukrainaan edistää siirtymistä pois fossiilisista polttoaineista. Bioenergia voi tarjota  nopeita ratkaisuja sekä sähkön- että lämmöntuotannossa. Puheenvuoroissa esitellään kuinka bioenergiaa voidaan kestävästi lisätä ja mitä teknisiä ratkaisuja on lisätä sähköntuotantoa olemassa olevissa laitoksissa.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan edistää siirtymistä pois fossiilisista polttoaineista. Bioenergia voi tarjota  nopeita ratkaisuja sekä sähkön- että lämmöntuotannossa. Puheenvuoroissa esitellään kuinka bioenergiaa voidaan kestävästi lisätä ja mitä teknisiä ratkaisuja on lisätä sähköntuotantoa olemassa olevissa laitoksissa.

11.20
Energy Evolution with Private Networks
Kari Lehtinen, Chief Technical Officer of Edzcom

The requirements for Energy & Utilities surge rapidly to catch up with climate change and consumption/production patterns renewal. Thus, the pressure on integrating digital optimization is becoming the priority of the industry. Private Networks will enable Energy & Utilities industry to embrace digital business technology platforms to improve efficiency and safety.

The requirements for Energy & Utilities surge rapidly to catch up with climate change and consumption/production patterns renewal. Thus, the pressure on integrating digital optimization is becoming the priority of the industry. Private Networks will enable Energy & Utilities industry to embrace digital business technology platforms to improve efficiency and safety.

12.00
Hiilikattiloiden konversiot osana vihreää siirtymää
Lasse Kurronen, tomitusjohtaja, Laitex Oy
12.20
Konkreettisia ratkaisuja ilmastomuutoksen torjuntaan
Sami Lakio, myyntijohtaja, Q Power
12.40
Höyryn käyttäjästä sähkön tuottajaksi? Hukattu energia hyötykäyttöön.
Juha Mäntynen, Chief Technology Officer – Heat Recovery & Heat Transfer
13.00
Wide area network optimization with sensors and weather-data
Thomas Wikberg, CEO and Vivi Mathiesen, VP Sales Finland, Heimdall Power AS

Grid companies across Europe are looking to facilitate a quick and affordable transition to a carbon free future, and to handle the increasing demand for grid capacity and at the same time more challenging grid operation. Thomas Wikberg, CEO at Heimdall Power will present how the use of sensors and weather models for precise dynamic line rating in combination with strong analytics, enables grid companies to meet the challenges of the green transition by optimizing planning and operations of single lines as well as wide network areas. Heimdall Power has several concrete projects and examples of benefits for grid companies using Heimdall Powers solutions.

Grid companies across Europe are looking to facilitate a quick and affordable transition to a carbon free future, and to handle the increasing demand for grid capacity and at the same time more challenging grid operation. Thomas Wikberg, CEO at Heimdall Power will present how the use of sensors and weather models for precise dynamic line rating in combination with strong analytics, enables grid companies to meet the challenges of the green transition by optimizing planning and operations of single lines as well as wide network areas. Heimdall Power has several concrete projects and examples of benefits for grid companies using Heimdall Powers solutions.

13.20
Vety energian tuotannossa ja käytössä
Pertti Auerkari, Asiantuntija, Kiwa Inspecta

Energia-alan murroksiin sisältyy matka fossiilisista kohti uusiutuvia (hiilettömiä) lähteitä, ja suurin haaste on kyetä tähän laajasta mittakaavasta huolimatta ajoissa, kilpailukykyisesti ja turvallisesti. Vedyllä on muutoksessa merkittävä osa, kun päästöttömiä ja vähäpäästöisiä energia- ja raaka-ainelähteitä on tarjolla. Kuitenkin turvallisuusvaatimukset vedyn tuotannossa, kuljetuksissa, varastoinnissa ja käytössä ovat korkeampia kuin useimmilla perinteisillä ratkaisuilla, ja vaikka teollisesti vetyä on Suomessa pitkään tuotettu turvallisesti, uusi mittakaava luo lisää haasteita. Puheenvuoron tarkoituksena on kuvata lyhyesti näitä haasteita, tarpeita ja ratkaisuvaihtoehtojen linjauksia.

Energia-alan murroksiin sisältyy matka fossiilisista kohti uusiutuvia (hiilettömiä) lähteitä, ja suurin haaste on kyetä tähän laajasta mittakaavasta huolimatta ajoissa, kilpailukykyisesti ja turvallisesti. Vedyllä on muutoksessa merkittävä osa, kun päästöttömiä ja vähäpäästöisiä energia- ja raaka-ainelähteitä on tarjolla. Kuitenkin turvallisuusvaatimukset vedyn tuotannossa, kuljetuksissa, varastoinnissa ja käytössä ovat korkeampia kuin useimmilla perinteisillä ratkaisuilla, ja vaikka teollisesti vetyä on Suomessa pitkään tuotettu turvallisesti, uusi mittakaava luo lisää haasteita. Puheenvuoron tarkoituksena on kuvata lyhyesti näitä haasteita, tarpeita ja ratkaisuvaihtoehtojen linjauksia.

13.40
Energiaa hukkalämmöistä ja ympäristöstä – lämmöntuotannon lämpöpumpputrendit
Timo Heikkilä, kestävän ja älykkään rakentamisen johtava asiantuntija, Sweco
14.00
4 tapaa ansaita energiamurroksessa
Jussi Eskelinen, Toimitusjohtaja, Syncron Tech Oy
14.20
STEPin ja Veolian tuoreimmat hankkeet Harjavallassa ja Äänekoskella viitoittavat tietä tulevaisuuteen
Antti Kokko, MD, Suomen Teollisuuden Energiapalvelut STEP Oy
14.40
SMART Power Boiler - Apps that support you
Johannes Bolhar-Nordenkampf, Product Manager IIoT, Power Boilers, ANDRITZ

SMART Power boiler service utilizes ANDRITZ Metris BOA environment to build KPI dashboards and operator advisor apps on live and historical data to optimize and analyze power plant processes and monitor the equipment installed. The tailored operation advisor apps will actively support the operator in increasing efficiency of the boiler, detect opportunities to improve consumption values, and help start processes. This shows ANDRITZ steps from digital advisor to digital operator for power boilers to reach the goal of autonomous Power Boiler.

SMART Power boiler service utilizes ANDRITZ Metris BOA environment to build KPI dashboards and operator advisor apps on live and historical data to optimize and analyze power plant processes and monitor the equipment installed. The tailored operation advisor apps will actively support the operator in increasing efficiency of the boiler, detect opportunities to improve consumption values, and help start processes. This shows ANDRITZ steps from digital advisor to digital operator for power boilers to reach the goal of autonomous Power Boiler.

15.00
iLOQ S50 suojaa kriittistä infraa
Timo Okkonen, Key Account Manager, iLOQ Oy

iLOQ S50 on mobiilipohjainen pääsynhallintaratkaisu, joka mahdollistaa kustannustehokkaan ja turvallisen kulunhallinnan, ilman fyysisiä avaimia, paristoja tai kaapeleita.

iLOQ S50 on mobiilipohjainen pääsynhallintaratkaisu, joka mahdollistaa kustannustehokkaan ja turvallisen kulunhallinnan, ilman fyysisiä avaimia, paristoja tai kaapeleita.

15.20
Materiaalit kylmien väliaineiden putkistovarusteissa
Matti Toikka, Laatupäällikkö, Konwell Oy

Miksi nestekaasulle riittää kylmäluja hiiliteräs, mutta LNG:lle pitää valita ruostumaton teräs?
Puheenvuorolla käsitellään putkistovarusteiden materiaalien valintaa kylmille väliaineille sekä siihen liittyviä materiaaliteknisiä ilmiöitä.

Miksi nestekaasulle riittää kylmäluja hiiliteräs, mutta LNG:lle pitää valita ruostumaton teräs?
Puheenvuorolla käsitellään putkistovarusteiden materiaalien valintaa kylmille väliaineille sekä siihen liittyviä materiaaliteknisiä ilmiöitä.

10.00
Hukkalämpö on hiiletöntä!
Ari Järvinen, toimitusjohtaja, Lamit Oy

Lamit on tuottanut hillineutraaliksi.fi -palvelun. Yrityksen liiketoiminta saadaan palvelumme avulla hiilineutraaliksi.

Lamit on tuottanut hillineutraaliksi.fi -palvelun. Yrityksen liiketoiminta saadaan palvelumme avulla hiilineutraaliksi.

10.40
Vety osana sektori-integraatiota
Erkki Härö, Energy Transformation Driver, Sweco
11.00
LNG-pohjainen kaasu Haminan LNG-terminaalista turvaamaan huoltovarmuutta ja hajauttamaan kaasun hankinnan riskejä”
Mikko Korpinen, myyntipäällikkö, Rohe Solutions Oy
11.20
Ohjelmistoroboteilla vanha rakennusautomaatio 2020-luvulle
Ville Ilkkala, CEO, Nobody Engineering

Päästövähennysten tavoitteet ja aikataulut kiristyvät. Digitalisaatio mahdollistaisi merkittävät energiasäästöt, mutta kasvava rakennusautomaatiojärjestelmien korjausvelka hidastaa käyttöönottoa. Lisäksi pula komponenteista ja työvoimasta tekee vanhojen järjestelmien saneerauksesta entistä kalliimpaa.

 

Nobody Engineering esittelee uutta jälkiasennettavaa ratkaisua, jolla kaikista kiinteistöistä saadaan älykkäitä ja energiatehokkaista nopeasti ja ilman suuria investointeja.

Päästövähennysten tavoitteet ja aikataulut kiristyvät. Digitalisaatio mahdollistaisi merkittävät energiasäästöt, mutta kasvava rakennusautomaatiojärjestelmien korjausvelka hidastaa käyttöönottoa. Lisäksi pula komponenteista ja työvoimasta tekee vanhojen järjestelmien saneerauksesta entistä kalliimpaa.

 

Nobody Engineering esittelee uutta jälkiasennettavaa ratkaisua, jolla kaikista kiinteistöistä saadaan älykkäitä ja energiatehokkaista nopeasti ja ilman suuria investointeja.

12.20
Ensimmäinen kaupallinen korkean lämpötilan lämpövarasto lämmön ja höyryn tuotantoon
Tuomo Honkamäki, Myyntipäällikkö ja Aleksi Porkola, Tuotekehitysinsinööri, Elstor Oy

Elstor Oy:n kehittämä sähköllä ladattava lämpövarasto eli lämpöakku toimii täysin automaattisesti ja pystyy valjastamaan vuorokauden halvimmat sähkön hinnat korkean lämpötilan lämmön ja höyryn tuotantoon. Lämpöakun lataus ja purku ovat erotettu toisistaan, joten sitä voidaan ladata ja purkaa samanaikaisesti. Laite soveltuu vaihteleville kuormille ja sitä pystytään käyttämään laajalla tehoalueella. Lämpöakun tekoälypohjainen ohjelmisto seuraa Day-ahead -pörssisähkön hintaa ja optimoi ladatun sähkön kustannuksen.

Laitteen energian tuotantokustannus on huomattavasti alhaisempi kuin fossiilisilla polttoaineilla, jopa tämän vuoden sähkön hinnoilla. Korvattaessa fossiilisia polttoaineita CO2 -päästöt vähenevät jopa kilotonneja yhtä laitetta kohden. Lämpöakku soveltuu mm. kylläisen prosessihöyryn tuotantoon, tasaamaan KPA-kattilan tehon vaihtelua ja vastaamaan lämpöenergian tarpeen kausivaihtelun haasteisiin.

Elstor Oy:n kehittämä sähköllä ladattava lämpövarasto eli lämpöakku toimii täysin automaattisesti ja pystyy valjastamaan vuorokauden halvimmat sähkön hinnat korkean lämpötilan lämmön ja höyryn tuotantoon. Lämpöakun lataus ja purku ovat erotettu toisistaan, joten sitä voidaan ladata ja purkaa samanaikaisesti. Laite soveltuu vaihteleville kuormille ja sitä pystytään käyttämään laajalla tehoalueella. Lämpöakun tekoälypohjainen ohjelmisto seuraa Day-ahead -pörssisähkön hintaa ja optimoi ladatun sähkön kustannuksen.

Laitteen energian tuotantokustannus on huomattavasti alhaisempi kuin fossiilisilla polttoaineilla, jopa tämän vuoden sähkön hinnoilla. Korvattaessa fossiilisia polttoaineita CO2 -päästöt vähenevät jopa kilotonneja yhtä laitetta kohden. Lämpöakku soveltuu mm. kylläisen prosessihöyryn tuotantoon, tasaamaan KPA-kattilan tehon vaihtelua ja vastaamaan lämpöenergian tarpeen kausivaihtelun haasteisiin.

12.40
Lämmön talteenoton ratkaisuja
Juha-Pekka Paavola, toimitusjohtaja, Finess Energy Oy

Hyödynnä uinuvat energialähteesi! Lämmöntalteenotolla voi vähentää merkittävästi ostoenergiaa ja päästöjä.

Hyödynnä uinuvat energialähteesi! Lämmöntalteenotolla voi vähentää merkittävästi ostoenergiaa ja päästöjä.

13.00
Aurinkosähkön data haltuun
Tomi Metsäranta, asiakkuuspäällikkö, Granlund Oy

Aurinkosähkön data voidaan kerätä ja raportoida automaattisesti ilman laiteinvestointeja.

Aurinkosähkön data voidaan kerätä ja raportoida automaattisesti ilman laiteinvestointeja.

13.20
Nestekaasun korvaaminen biokaasupohjaisella kiertotalousratkaisulla – Case Nestlé Puljonki
Andrej Solovan, myyntipäällikkö, teollisuuden infrastruktuuriratkaisut, Nevel

Malliesimerkki kiertotalousratkaisusta, joka mahdollistaa teollisuuden sivutuotteiden lähes täydellisen hyödyntämisen paikallisesti. Tehtaan yhteyteen rakennettavassa biokaasulaitoksessa muutetaan kaikki syntyvä jäte biokaasuksi. Lisäksi laitoksen sivutuotteet voidaan hyödyntää paikallisen maatalouden lannoitteena. Tuloksena huomattava nestekaasun käytön vähentäminen ja 1900 hiilidioksiditonnin vuosittainen päästövähennys.

Malliesimerkki kiertotalousratkaisusta, joka mahdollistaa teollisuuden sivutuotteiden lähes täydellisen hyödyntämisen paikallisesti. Tehtaan yhteyteen rakennettavassa biokaasulaitoksessa muutetaan kaikki syntyvä jäte biokaasuksi. Lisäksi laitoksen sivutuotteet voidaan hyödyntää paikallisen maatalouden lannoitteena. Tuloksena huomattava nestekaasun käytön vähentäminen ja 1900 hiilidioksiditonnin vuosittainen päästövähennys.

13.40
IoT-laitteilla energiansäätöä ja olosuhdeseurantaa rakennetussa ympäristössä
Juha Pohjala, toimitusjohtaja, Masinotek Oy

Masinotek Oy kehittää ja toimittaa internetin kautta kommunikoivia sensoriratkaisuja ja mittausdatan seurantapalveluita kunnossapitotoimintaan, energian käytön optimointiin ja yleiseen dataseurantaan. Tekniikoilla voidaan rakentaa nopeasti kustannustehokkaita mittausjärjestelmiä sekä rakennetun ympäristön ulko- että sisätiloihin ja myös haastaviin luontokohteisiin. Mittausdata lähetetään reaaliajassa LoraWan- ja NB-IoT -verkkojen kautta yhtiön kehittämiin pilvipalveluihin. Mittausdataa voidaan hyödyntää mm. rakennusten energiaseurannassa sekä sisäilman laadun parantamisessa. Yhtiön kehittämät EMMI-tietojärjestelmä ja siihen kytketty AHJO-kunnossapitojärjestelmä pystyvät yhdistämään mittausdataa IoT-laitteilta, automaatiojärjestelmistä ja avoimen datan tietolähteistä.

Masinotek Oy kehittää ja toimittaa internetin kautta kommunikoivia sensoriratkaisuja ja mittausdatan seurantapalveluita kunnossapitotoimintaan, energian käytön optimointiin ja yleiseen dataseurantaan. Tekniikoilla voidaan rakentaa nopeasti kustannustehokkaita mittausjärjestelmiä sekä rakennetun ympäristön ulko- että sisätiloihin ja myös haastaviin luontokohteisiin. Mittausdata lähetetään reaaliajassa LoraWan- ja NB-IoT -verkkojen kautta yhtiön kehittämiin pilvipalveluihin. Mittausdataa voidaan hyödyntää mm. rakennusten energiaseurannassa sekä sisäilman laadun parantamisessa. Yhtiön kehittämät EMMI-tietojärjestelmä ja siihen kytketty AHJO-kunnossapitojärjestelmä pystyvät yhdistämään mittausdataa IoT-laitteilta, automaatiojärjestelmistä ja avoimen datan tietolähteistä.

14.00
Hintaohjatulla sähköhöyrykattilalla säästöjä
Henrik Palmen, projektipäällikkö, Auris Energia Oy
14.20
Teollisuuden sähkönjakelujärjestelmät uusiolaitteilla
Maarit Karell, kehitysjohtaja, JT-Export Oy
14.40
Selvitys: Kaukolämpö yhteiskunnan energiavirtojen tehokkaana hyödyntäjänä
Niklas Armila, consultant, Afry ja Aku Aarva, toiminnanjohtaja, Energiakaupungit ry

Selvitys kaupunkien lämmittämisen tulevaisuudesta 2040.

Selvitys kaupunkien lämmittämisen tulevaisuudesta 2040.

Messujen lavaohjelmat muina päivinä:

Keskiviikon ohjelma

Torstain ohjelma

 

Tervetuloa Energiamessuille taas 22. – 24.10.2024 Tampereen Messu- ja Urheilukeskukseen!

Messut avoinna ti-ke klo 9-17 ja to klo 9-16