Siirry sisältöön
Näytteilleasettajille Ohjeita rakentajille

Ohjeita rakentajille

Energiamessut, vihreä taustaväri

Luvat ja turvallisuus

Hallissa saa ajaa pakettiautolla tai sitä suuremmalla autolla tavaran purkamista tai lastausta varten matoilla suojatuilla kulkuteillä. Pituushyppypaikka A-hallissa (kortteleiden C1 ja D1 välissä) on painorajoitusalue, jonka yliajo on kielletty. Alue on merkitty muovikeiloilla. Ajo halliin on sallittu viimeiseen rakennuspäivään noin klo 15 asti, jolloin suojamatot poistetaan. Klo 15 jälkeen ajoneuvoja ei saa olla hallissa. Kuormien purkamisen jälkeen autot ajatettava heti hallista pois. Henkilöautolla ajo on sallittu vain poikkeustapauksissa, mikäli esim. hinauksessa on perävaunu tai tavaramäärä on suuri/kookas. Viimeisenä messupäivänä autolla-ajo halliin sallittu noin klo 18 alkaen.

Mikäli sisäosastolla on ajoneuvo näyttelyesineenä, on varmistettava, että virta on katkaistu päävirtakytkimestä tai akkujen virtakaapelit irrotettu. Polttoainetta ajoneuvon tankissa tulee olla mahdollisimman vähän. Näytteilleasettajan tulee myös varmistua, ettei öljyjä tai muita vastaavia aineita pääse lattiapinnoitteelle. Jos ajoneuvojen esittelyyn liittyy käyttötarvetta (esim. oheislaitteistot), on lupaa tiedusteltava paloviranomaisilta vähintään 30 pv ennen messuja. Mikäli ulkonäyttelyalueella on näyttelyesineenä ajoneuvoja, näytteilleasettajan tulee varmistaa, ettei öljyä tms. pääse kivetykselle. Ongelmatilanteissa vastuussa on näytteilleasettaja.

Yhteydenotot:
Pirkanmaan pelastuslaitos, asiakaspalvelu, p. 03 565 612, pirkanmaanpelastuslaitos@tampere.fi
tai päivystävä palomestari (klo 8.30-12.00), puh. 040 716 7766

Hallien sisätiloissa sallitaan ainoastaan ilmalla täytetyt ilmapallot. Kaasupallojen käyttö sisätiloissa on ehdottomasti kielletty.

Mikäli messutiloissa suoritetaan maalaustyötä, on lattia ja ympäristö ehdottomasti suojattava. Maalausvälineille on erillinen pesupaikka, jonka sijaitsee huolto-ovi 9:n läheisyydessä (A- ja B-hallin välisellä käytävällä). WC- ja huoltotiloissa on ko. välineiden pesu kielletty. Näytteilleasettaja vastaa maalijätteiden, tyhjien astioiden ja välineiden asianmukaisesta hävittämisestä.

Messujärjestäjä vastaa tapahtuman musiikin esittämisluvista. Näytteilleasettajan ei tarvitse tehdä erikseen omaa ilmoitusta.

Tampereen Messu- ja Urheilukeskus on suojattu automaattisella sammutuslaitteistolla, minkä takia messuosastoille hyväksytään vain ritilä, harso- tai vastaava kattorakenne (läpäisevyys vähintään 50 %). Kankaan tulee olla palokyllästetty (syttymisherkkyysluokka 1). Umpinainen kattorakenne haittaa automaattisen sammutuslaitteiston toimintaa estämällä sprinklerisuuttimista suihkuavan veden pääsyn katon alapuolella olevaan osastoon. Mikäli tuotteen esittely vaatii muunlaista kattorakennetta (teltat, asuntovaunut tai muut yli 1.0 m2:n umpikatot), on osasto varustettava palovaroittimella ja 6 kg:n käsisammuttimella. Sen lisäksi on kattorakenteesta tehtävä selvitys järjestäjälle vähintään 30 pv ennen messujen alkamista. Järjestäjä neuvottelee asiasta paloviranomaisen kanssa.

Avotulen käyttö tapahtumissa on kielletty. Avotuleksi katsotaan laitteet, joissa tuli tai liekki palaa laitteen ulkopuolella kuten esim. kaasuliedet, keittimet, öljylamput, kynttilät tai vastaavat. Paloturvallisuutta vaarantavien työnäytösten kuten hitsauksen, polttoleikkauksen tai muun vastaavan esityksen, josta aiheutuu kipinöintiä esittelyyn, on saatava paloviranomaisen lupa. Lupaa on haettava sähköpostitse Tampereen aluepelastuslaitokselta vähintään 30 pv ennen messujen alkamista. Lupa-anomuksen liitteeksi tarvitaan esim. näyttelyosastokuvat tai tekniset tiedot työnäytöksestä. Halleissa ei ole vakituista tulityöpaikkaa.

Yhteydenotot:
Pirkanmaan pelastuslaitos, asiakaspalvelu, p. 03 565 612, pirkanmaanpelastuslaitos@tampere.fi tai päivystävä palomestari (klo 8.30-12.00), puh. 040 716 7766

Tulitöistä ja työnäytöksistä tulee informoida myös messujärjestäjää viimeistään 30 pv ennen tapahtumaa, ekikoski@live.com, p. 040 141 8466.

Työnäytökset ja ohjelmanumerot nostattavat messujen yleistunnelmaa ja luovat positiivista ja aktiivista ilmapiiriä. Jos näyttelyosastollanne on äänekkäitä työnäytöksiä tai esim. musiikkiesityksiä, äänenvoimakkuus osaston kohdalla saa olla hetkellisesti enintään 80 dB. Hallien teknisiä tiloja ei saa käyttää varastointitilana. Kaikista messuosastoilla järjestettävistä ohjelmanumeroista on tiedotettava näyttelyjärjestäjää vähintään 2 vk ennen tapahtumaa: puh. 010 830 0800, asiakaspalvelu@expomark.fi. Lisäksi äänekkäistä ohjelmanumeroista on kohteliasta informoida osastonaapurianne em. aikarajan puitteissa.

Osaston suunnittelu

A-hallin (teräskaarihalli) korkeus:A-hallin vapaa korkeus on korkeimmalta kohdalta 20 metriä. Hallin pitkällä takaseinällä reunimmaisten osastojen kohdalla vapaa korkeus on 6,5 metriä ja katsomon puoleisella seinällä osastojen kohdalla 8 metriä.

E-hallin minimikorkeus on A-hallin puoleisella seinustalla 8 metriä. Muuten vapaa korkeus on vähintään 10 metriä.

Mikäli toisessa kerroksessa oleskelee ihmisiä, on kerros varustettava kaikilta sivuiltaan tukevilla seinillä tai rakennusmääräysten mukaisilla kaiteilla. Kaiteen minimikorkeus on yksi metri (1 m). Toisen kerroksen pinta-alasta peritään lisänäkyvyysmaksua sopimuksen mukaan tai vähintään 500 € + alv. Kaksikerroksisten osastorakenteiden piirustukset tulee hyväksyttää ennakkoon paikallisilla rakennusvalvontaviranomaisilla.

Yhteydenotot:
Tampereen kaupunki, rakennusvalvonta
Jyrki Ottman, tarkastusinsinööri, p. 040 806 2050, jyrki.ottman@tampere.fi
www.tampere.fi/rakentaminen

Kaksikerroksista osastoa koskevat piirustukset on toimitettava myös messujärjestäjälle 1 kk ennen tapahtumaaasiakaspalvelu@expomark.fi

Ripustaminen on mahdollista A- ja E-halleissa tietyin rajoituksin hallien reunoilla. Sallittu maksimipaino ripustuskuormassa on A- ja E-hallissa 200kg/ripustuspiste. 200 kg:n ylittävät pistekuormat katsotaan tapauskohtaisesti.

Kattoripustukset messualueella suorittaa Creative Technology Finland Oy. Voit kysyä lisätietoja: messut.tampere@ct-group.com

Ripustustilaus ja siihen liittyvät tekniset tiedot tulee toimittaa viimeistään 30 pv ennen tapahtumaa Creative Technology Finlandille ja Expomarkille, jotka hyväksyvät ripustussuunnitelman ja tarkistavat, onko ripustaminen ko. paikassa mahdollista. Ripustustilaukset voit tehdä eShopissa.

Osaston vakio-/minimikorkeus on 250 cm. Kaikkiin sen ylittäviin rakenne- ja somistusratkaisuihin on saatava messujärjestäjän ja viereisten osastojen näytteilleasettajien etukäteislupa. Rakennelmat, jotka ylittävät 250 cm korkeuden ovat lisämainostilaa ja niistä laskutetaan tapahtuman hinnaston mukaisesti (Energia: 550 € + alv 24 %). Sääntö ei koske näyttelyesineitä, mikäli ne eivät sisällä tuote- tai yritysmainosta. Väliseinän vakiokorkeuden ylittävä ripustettava rakenne ei saa olla yhtä metriä (1 m) lähempänä viereisen osaston rajaa. Mikäli ripustettavat rakenteet ovat 1m lähempänä naapuriosastoa, tulee heiltä kysyä lupa rakenteelle. Suunnitelmia koskevat piirustukset on toimitettava messujärjestäjälle 30 pv ennen messuja, asiakaspalvelu@expomark.fi sekä ekikoski@live.com. Viereisten osastojen näytteilleasettajien yhteystiedot saat: asiakaspalvelu@expomark.fi.

A-hallin lattian keskiosa on maalattua betonia ja reunoja kiertää juoksurata, joka on pehmeää Novotal-pinnoitetta (ks. A-hallin kartta, johon pinnoitteiden raja on merkitty vihreällä viivalla). A-hallin takaosassa karttaan merkityllä ontelolaatta-alueella maksimikuormitus on 500 kg/m2. Mikäli tälle alueelle halutaan sijoittaa suuria pistemäisiä kuormia, on kuormitus kohdistettava niin, ettei maksimikuormitusta/m2 ylitetä. Muilta osin A-hallin lattiaa saa kuormittaa 1000 kg/m2 lukuun ottamatta korttelien C1 ja D1 väliin kartan mukaisesti sijoittuvaa pituushyppypaikkaa, johon painavien esineiden sijoittaminen ei ole sallittua.

E-hallin lattia on kokonaisuudessaan käsiteltyä betonia ja sen kuormitus on 1000 kg/m2.

Raskaiden näyttelyesineiden paino/m2 on ilmoitettava etukäteen messujärjestäjälle, ekikoski@live.com, p. 040 141 8466. Painumisvaaran välttämiseksi tulee ohuiden, kapeiden, terävien ja painavien esineiden alle asettaa tarpeeksi leveät ja kestävät alustat (min. 20 x 20 cm). Autojen pyörien alle tulee asettaa painonjakaumaa tasaavat aluslevyt.

Näytteilleasettajan tulee varustaa koko osasto matolla. Maton tulee olla paloa levittämätöntä (luokka L).

Hallissa on kuljetuskärryjä, joita on mahdollista lainata maksutta pienten tavaralähetysten siirtämiseksi. Messujen virallinen huolitsija on Suomen Event Logistics Oy. He hoitavat:

  • saapuvat lähetykset, messuaikaisen varastoinnin ja huolinnan
  • tavaroiden nosto- ja siirtopalvelut
  • tyhjien pakkauslaatikoiden säilytyksen ja varastoinnin (Messuhallissa ei ole säilytystilaa messujen aikana)
  • palautuvien lähetysten keruun osastoilta lastausalueelle ja lähetysten luovutuksen/lastauksen
  • tarvittaessa palautuvan lähetyksen rahdinkuljettajan rahtikirjan sekä kollilappujen tulostuksen sekä kiinnittämisen kolleihin.

Kaikki palvelut ovat maksullisia.

Yhteystiedot: Suomen Event Logistics Oy, David Palomo, p. 050 4307 082, david.@suomeneventlogistics.com

Huomioitavaa näyttelyn purkamista koskien
Ilmoitattehan kuljetusliikkeiden noudettavaksi jäävistä tavaralähetyksistä Suomen Event Logisticsille viimeisenä näyttelypäivänä klo 12.00 mennessä. He siirtävät kaikki lähetykset, joiden noudosta ei ole ilmoitettu, kuljetuskumppaninsa terminaaliin klo 16.00. Tällä varmistetaan, että hallissa ei ole asiaankuulumattomia tavaroita näyttelyn purkuajan päättyessä perjantaina klo 20. Siirrosta syntyvät kustannukset veloitetaan näytteilleasettajalta.

Kuljetusliikettä käyttävien näytteilleasettajien tulee ilmoittaa etukäteen seuraavat tiedot:

  • näytteilleasettajayritys ja osastonumero
  • kuljetusliike, jolta paluukuljetus on tilattu
  • rahtikirjan numero tai tilausnumero
  • arvioitu tavaramäärä (mitat ja paino)
  • sovittu noutoajankohta

Näyttelyhalliin ilmoittamatta jääneet lähetykset ovat noudettavissa seuraavasta osoitteesta:

Kaukokiito Oy / [Näytteilleasettajan yritys]
Palautus Energia 2024
Varastotie 6
33880 LEMPÄÄLÄ

Ennakkoon ilmoitetuille muiden kuljetusliikkeiden kuljetettavaksi jätetyille tavaroille, joita ei ole noudettu sovitusti järjestetään mahdollisimman edullinen yhteiskuljetus yllämainittuun terminaaliin.

Ennakkoon ilmoittamatta jääneet tavarat eivät välttämättä mahdu samaan kuljetukseen, jolloin kustannus siirrosta terminaaliin voi olla selkeästi korkeampi.

Messuosasto on varustettava seinäkkeillä niiltä sivuiltaan, jotka rajoittuvat naapuriosastoon tai tekniseen tilaan. Näytteilleasettaja ei saa ilman naapuriosaston kanssa erikseen tehtyä sopimusta hyväksikäyttää toisen näytteilleasettajan/naapuriosaston rakentamia seiniä. Osaston seinäkkeiden vakio-/minimikorkeus on 250 cm. Automaattisammutusjärjestelmästä johtuen viranomaiset hyväksyvät vain ritilä-, harso- tai vastaavan kattorakenteen (ks. kohta Paloturvallisuus).

Paineilma-, vesi- ja viemäriliitännöistä vastaa Are Oy.
Yhteyshenkilö: Viljo Mäkkylä, 040 300 6954, viljo.makkyla@are.fi

Messujärjestäjä huolehtii messualueen yleissiivouksesta, mikä käsittää hallien käytävien siivouksen. Messuaikaisesta näyttelyosaston siivouksesta on vastuussa näytteilleasettaja ja se on tilattava erikseen. Mikäli tartan-pinnoite likaantuu näytteilleasettajan toiminnasta johtuen, pinnoitteen pesusta aiheutuvista kustannuksista on vastuussa näytteilleasettaja.
Näytteilleasettaja on velvollinen siirtämään rakennusjätteet osastoltaan ja sitä sivuavilta käytäviltä niille varattuihin keruuastioihin:
– pahvit niille varattuihin rullakoihin tai pahvisilppuriin
– kirkasmuovi niille varattuihin säiliöihin tai muovisilppuriin
– muut jätteet sekajäteastioihin
– puujäte sille osoitetulle roskalavalle

Suojamuovin poisto osaston lattialta
Muovin poiston voi tilata siivouspalveluntarjoajalta tai osaston rakentajalta.

Sähköliitännät ja sähköasennukset messualueella suorittaa Messusähkö Oy. Osaston sähköliittymää tilattaessa on huomioitava osaston kokonaissähkön tarve, tilaa sähköt osastolle eShopista. Sähkölaitteiden sijoituspiirros on lähetettävä osoitteeseen: messusahko@messusahko.fi. Seuraavassa muutama esimerkki eri sähkölaitteiden sähkökulutuksista:

Muistathan, että osallistumiseenne kuuluu automaattisesti valovirtaliittymä 3 kW / 1 x 16 A (yksi pistorasia).
HUOM! EI koske erikois- tai yhteisosastoja ja ulko-osastoja.

Kahvinkeitin, tavallinen 1,0 kW
Kahvinkeitin, tupla             1,5 kW
Vedenkeitin                        1,5 kW
Jääkaappi 150 l                  0,4 kW
Mikroaaltouuni                  1,5 kW
Projektori                          0,5 kW
Plasmanäyttö                    0,5 kW
Octanorm-valaisin             0,2 kW
Lumilux-loistevalo              0,1 kW
Kannettava tietokone       0,2 kW

Kaikki sähköliittymät ovat päällä ympäri vuorokauden koko tapahtuman ajan, joten erillisiä liittymiä yön ajalle ei tarvita. Halleissa olevissa sähköverkoissa ei ole varmennettua verkkoa. Mikäli näytteilleasettaja tai rakentaja liittää omia sähkölaitteitaan näyttelyn sähköistäjän rakentamaan näyttelyverkostoon, tulee laitteiden olla Suomessa hyväksyttyjä ja sähköteknillisesti turvallisia ja määräysten mukaisia. Vastuu muista kuin sähköurakoitsijan asentamista sähkölaitteista on näytteilleasettajalla. Huomioithan, että viimeisenä messupäivänä sähköt katkaistaan osastoilta klo 16.30.

Mikäli teillä on äänentoistoa osastolla, ilmoitattehan siitä Creative Technology Finland Oy:lle: messut.tampere@ct-group.com
Ilmoittamalla omasta äänentoistostanne saamme varmuuden siitä, että langattomien mikrofonien taajuudet toimivat kaikilla yhtä saumattomasti.

Rakennus-, messu- ja purkuaika

Rakentaminen:
la 19.10. klo 8-18
su 20.10. klo 8-18
ma 21.10. klo 8-22

Messut avoinna:
ti 22.10. klo 9-17
ke 23.10 klo 9-17
to 24.10. klo 9-16

Osastojen huoltoaika: Tapahtumapäivinä 1 h (klo 8-9) ennen tapahtuman aukeamista.

Purkaminen:
to 24.10. klo 16.30-22 (purkamisen saa aloittaa vasta messujen sulkeuduttua)
pe 25.10. klo 7-19

Lisärakennusaika:
Tapahtumassa ei ole mahdollisuutta ennakkorakennusaikaan. Pe 18.10. klo 16-18 välisenä aikana on kuitenkin mahdollista tuoda osastorakenteet (tavarat) osastoille, mutta rakentamista ei saa aloittaa. Lisärakennusajasta (la 19.10. klo 18-08, su 20.10. klo 18-08, ma 21.10. klo 22-08) veloitetaan 300 € + alv. / tunti. Hinta on rakentajakohtainen.
Tieto tarvittavasta lisärakennusajasta, rakennettavista osastoista ja rakentajien henkilömäärästä sekä ennakkoon toimitettavista osastorakenteista tarvitaan viim. 3 vk ennen tapahtumaa.
Mikäli lisärakennusajan tarpeesta ei ole ilmoitettu 3 vk ennen tapahtumaa, ja virallinen rakennusaika ylittyy, tulee siitä paikan päällä ilmoittaa ennen virallisen rakennusajan päättymistä Expomarkin yhteyshenkilölle Erkki Koskelle, puh. 040 141 8466, ekikoski@live.com Tällöin rakentajaa veloitetaan seuraavasti: 500 € + alv / alkava tunti / rakentaja.

A-halli: A2, A8 ja A9
E-halli: E3 ja E6

Tavaralähetysten vastaanottaja ja toimitusosoite sekä paluulähetyksen lähettäjä ja nouto-osoite:

Näytteilleasettajan nimi ja osastonumero
TESC // Energia 2024
Ilmailunkatu 20
33900 TAMPERE

Tavaralähetyksiä messualueelle voidaan toimittaa aikaisintaan ensimmäisenä rakennuspäivänä. Poikkeuksena suurikokoiset ja raskaat näyttelyesineet, joiden toimitusajasta tulee aina sopia erikseen Suomen Event Logistics Oy:n kanssa.

Näytteilleasettaja toimittaa näyttelyesineensä messualueelle omalla kustannuksellaan. Näytteilleasettaja on velvollinen huolehtimaan tavaralähetystensä vastaanottamisesta, purkamisesta, säilytyksestä, siirtämisestä näyttelyosastolle sekä tavaroiden palautuksesta messujen jälkeen. Näyttelyjärjestäjän tai messukeskuksen/Tampereen kaupungin henkilökunta ei voi kuitata tavaraa vastaanotetuksi näytteilleasettajan puolesta. Suomen Messulogistiikka vastaanottaa kaikki tapahtumaan lähetetyt lähetykset, joilla ei ole näytteilleasettajan henkilökuntaa vastaanottamassa lähetystä sen saapuessa. Palvelu on maksullinen.

Yhteyshenkilö: David Palomo, p. 050 430 7082, david@suomeneventlogistics.com

Kollimerkintä:
Näytteilleasettajan nimi
Energia 2024
Osastonumero

Messualueella on erilliset vesipisteet kahvi- tai juomaveden noutamista varten. Maalausvälineet on pestävä niille erikseen varatussa paikassa (ks. maalaaminen messutiloissa).