Siirry sisältöön
Elvera Oy
Tuoteryhmä:
Kestävä kaupunki- ja energiainfra - Sustainable urban and energy infra
Käyttö, kunnossapito, huolto - Operation, maintenance, service
Muut alan palvelut ja tukitoiminnot - Other services and support activities
Uudet energiateknologiat ja innovaatiot - New energy technologies and innovations
Uusiutuva energia - Renewable energy

Elvera Oy

Osasto:
A434

Elvera Oy on yksi Suomen suurimpia verkosto- ja infrapalvelualan toimijoita. Olemme asiantunteva kumppani voima- ja lämpölaitosten valvontaan sekä lämpö-, kaasu- ja vesiverkkojen valvontaan, käyttöön ja kunnossapitoon. Autamme ylläpitämään ja kehittämään asiakkaan energiantuotannon turvallisuutta, tehokkuutta ja käyttövarmuutta.

Monipuolisen palvelutarjontamme, joustavien resurssiemme ja erinomaisen paikallisosaamisemme ansiosta voimme palvella asiakkaitamme asiantuntevasti ympäri maan.

Konserniimme kuuluu kolme tytäryhtiötä Oy Ravera Ab, Cabelboys Oy ja Suomen kaasutekniikka Oy.

Kunnossapito

Tarjoamme niin kaukolämpö- kuin maakaasuverkkojenkin tarkastukset, huoltotyöt ja mittareiden vaihdot. Kaukolämpöverkoissa teemme systemaattista vuotojen etsintää muun muassa lämpökameroilla. Tarjoamme kaukolämpölaitoksille myös saneeraukset sekä kokonaisvaltaiset ylläpito- ja kaukovalvontasopimukset. Lisäksi koestamme ja suoritamme painekokeet kaukolämpömittareille aina teollisuuden tarpeisiin asti. Monipuolisen osaamisemme ansiosta tarkastamme ja huollamme myös asuinkiinteistöjen kaukolämpövaihtimet.

Teemme talous-, jäte- ja hulevesiverkkojen, vesilaitosten sekä pumppaamojen kuntotarkastukset ja saneeraukset. Teemme systemaattista aluekuuntelua ja vuotopaikkojen etsintää. Tunnemme hyvin vesiverkkojen mahdolliset ongelmakohdat ja niihin parhaat ratkaisut, kuten esimerkiksi eri materiaalien ikääntymisestä johtuvat verkon kunnon heikentymät. Tarjoamme vesilaitoksille myös valvontasopimukset. Koestamme ja vaihdamme lisäksi vesimittarit eri kohteissa asuinkiinteistöistä teollisuuteen.

Keskusvalvomopalvelut

Keskusvalvomomme valvoo ja operoi lämpö- ja voimalaitoksia, jakeluverkkoja sekä teollisuuden prosessiarvoja. Keskitetty valvonta parantaa työturvallisuutta, takaa reaaliaikaisen tilannetiedon, parantaa ennakointia ja toiminnan virheettömyyttä sekä tehostaa päätöksentekoa, mitä kautta myös tuotannon hyötysuhde paranee.

Tarkastus ja ylläpito

Tarjoamme tarkastushuoltopalvelua kaukolämmityksen piiriin kuuluville asiakkaillemme. Huonosti toimiva kaukolämpölaitteisto voi hukata kallista energiaa. Asiantuntijamme tarkastavat järjestelmän kunnon, jonka perusteella tiedät täsmälleen miten kaukolämpölaitteistosi toimii. Saat suosituksemme huoltotoimenpiteistä, joilla voidaan saada aikaan selvää säästöä.