Skip to content
Armatec Finland Oy Ab
Product group:
Energiantuotannon ja -jakelun järjestelmät - Energy production and distribution systems
Energiantuotannon ja jakelun laitteet, komponentit ja varusteet - Energy production and distribution equipment, components and supplies
Energiatehokkuus ja energiansäästö (teollisuus ja kiinteistöt) - Energy efficiency and energy saving (industry and real estate)
Kestävä kaupunki- ja energiainfra - Sustainable urban and energy infra
Käyttö, kunnossapito, huolto - Operation, maintenance, service
Muut alan palvelut ja tukitoiminnot - Other services and support activities
Suunnittelu- ja konsulttipalvelut - Design and consultancy services
Uusiutuva energia - Renewable energy
Älykkäät energiaratkaisut, älyverkot, kysyntäjousto - Smart energy solutions, smart grids, demand flexibility

Armatec Finland Oy Ab

Booth:
A432

Onko sinulla jokin tekninen haaste? Armatec Finland virtaustekniikan asiantuntijayritys. Armatec toimittaa ja huoltaa asiakkaillensa toimivia järjestelmiä, tuotteita ja ratkaisuja lämpö- ja jäähdytysjärjestelmiin sekä teollisuusprosesseihin. Armatecilta saat tilattua:
- varoventtiili
- toimilaite (sähkö ja pneumaattinen)
- venttiilit (takaisku-, säätö-, pallo-, istukka-, neula-, levyluisti-, kiilaluisti- ja läppäventtiili)
- takaisinvirtauksenestin
- alipaineilmanpoistin
- ilman- ja lianpoistin
- lämmönvaihdin
- ilmalämmitin
- kattosäteilijä.

Armatec venttiilit

Leser varoventtiilit

Varoventtiilin tehtävä on suojata laitteita ja putkistoja liialliselta paineen nousulta, silloin kun muut turvalaitteet eivät pysty pysäyttämään paineen nousua. Siksi sen valmistuksessa, mitoituksessa ja valinnassa täytyy noudattaa tavallista suurempaa tarkkuutta ja huolellisuutta. Leser-varoventtiilivalikoimassa on suuri määrä erilaisia ja erikokoisia varoventtiileitä muun muassa kemianteollisuuteen, öljy- ja kaasuteollisuuteen, elintarvike- ja lääketeollisuuteen, kattilalaitoksiin, lämmitysjärjestelmiin ja paineilmajärjestelmiin. Tutustu valikoimaan tästä.

 

Muut venttiilit

Meiltä saat useita kestäviä ja laadukkaita venttiilejä eri käyttötarkoituksiin ja sovelluksiin. Tutustu valikoimaan tästä.

  • takaiskuventtiili
  • palloventtiili
  • istukkaventtiili
  • neulaventtiili
  • säätöventtiili
  • paineenalennusventtiili
  • kiilaluistiventtiili
  • läppäventtiili.

 

Venttiilien valinnassa sinua auttavat Janne Kiviniemi ja Roy Länsilahti.

Armatec automaatio ja toimilaitteet

Oikein valittu toimilaite on edellytys toimivalle prosessille. Meiltä saat sähkötoimisen Bernard Controls-toimilaitteen sekä pneumaattisen Kinetrol-toimilaitteen. Tutustu valikoimaan tästä.

Bernard Controls AQ

Uudelleen suunniteltu kompaktin kokoinen sähkötoimilaite vastaamaan nykypäivän toimilaitteiden vaatimuksia. AQ-toimilaitesarja takaa venttiilin toiminnan kohtalaisissa ympäristö- ja käyttöolosuhteissa. Nämä uudet toimilaitteet ovat lähempänä vakiotoimintatarpeita kuin aiempi FIRST BC -sukupolvi.

Bernard Controls AT

Monikierrostoimilaitteet ovat uutta AT-toimilaitesarjaa. Nämä uudet toimilaitteet ovat vieläkin lähempänä energia-, vesi- ja erilaisissa teollisuussovelluksissa käytettäviä vakiotoimintatarpeita kuin aiempi FIRST BC -sukupolvi. Uusi AT-mallisto täyttää venttiilin tai sulkupellin käyttämiseen vaadittavat olennaiset vaatimukset kohtalaisissa ympäristö- ja käyttöolosuhteissa.

Kinetrol

Kinetrolille on tunnusomaista vankkarakenteiset tuotteet. He valmistavat pneumaattisia toimilaitteita ja heidän tehdas sijaitsee Englannissa. Kinetrol-pneumaattinen toimilaite voidaan asentaa kaikenlaisiin pallo-, läppä-, ja säätöventtiileihin, sekä savukaasupelteihin. Kinetrolilla on ISO 9001: 2008 sertifikaatti.

Toimilaitteiden valinnassa sinua auttaa Esa Åman.

Armatec vedenkäsittely

Lämmitys, jäähdytys, lämmin käyttövesi – verkostojen tekniset vaatimukset ovat moninaisia ja monimutkaisia. Vieraat aineet, kuten kaasut ja lika, vähentävät veden lämmönkuljetus- ja siirtokykyä. Ne lisäävät myös laitteiston kulumista eroosiosta ja likaantumisesta johtuen. Reflex-erotustekniikka sekä -kaasunpoistojärjestelmät auttavat laitteistoja toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla.

Reflex Servitec -alipaineilmanpoistin

Tyhjiökaasunpoistin eli alipaineilmanpoistin on dynaaminen laite, joka voi laskea nesteen kokonaiskaasupitoisuuden lähes nollaan. Se mittaa ja säätää nesteen virtausta portaattomasti ja optimoi ilmanpoistotehoa verkoston paineesta ja viskositeetistä riippumatta. Neste palaa järjestelmään lähes kaasuttomassa olomuodossa. Alipaineilmanpoistimet parantavat putkiston toimintaa, säästävät putkistoa ja parantavat lämmönsiirtoa. Tutustu valikoimaan tästä.

Reflex Variomat -paisunta-automaatti

Reflex Variomat on pumppuohjattu paineenpitojärjestelmä lämmitys- ja jäähdytysverkostoihin. Laitteistokokonaisuudessa on paineenpito, ilmanpoisto ja lisätäyttö. Tutustu valikoimaan tästä.

Ilman- ja lianpoisto

Ilman- ja lianerotus putkistoissa tarkoittaa prosessia, jossa poistetaan ilma ja kiinteät epäpuhtaudet, kuten lika, hiekka ja muut hiukkaset, putkistoissa kiertävästä nesteestä. Useimmissa lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmissä suoritetaan jonkinlainen toimintojen optimointi. Yleensä tarkastellaan järjestelmän komponentteja, mutta ilma ja lika unohdetaan energiaa kuljettavassa väliaineessa. Tämä on valitettavaa, koska ilma ja lika vaikeuttavat oikean lämpötilan ylläpitämistä, aiheuttavat melua pumpuissa ja putkistoissa, lisäävät komponenttien korroosioriskiä ja vaikeuttavat hyvän kierron saavuttamista. Tutustu valikoimaan tästä.

 

Vedenkäsittelyratkaisuissa sinua auttavat Tommi Hannula ja Ossi Kosunen.

Armatec lämmönsiirto

Rakennusten energiatehokkuus nousee esille jatkuvasti yhä tärkeämpänä osa-alueena. Meiltä kestävät sekä laadukkaat lämmitysjärjestelmät ja rakennustekniset ratkaisut.

Alfa Laval -lämmönvaihtimet

Lämmönvaihtimet ovat kompakti, tehokas ja huoltovapaa ratkaisu lämmitykseen, jäähdytykseen, haihdutukseen ja lauhdutukseen monissa sovelluksissa. Tutustu valikoimaan tästä.

Lämmönsiirtoratkaisuissa sinua auttavat Marko Lindfors ja Ossi Kosunen.

Armatec lattiakonvektori, kiertoilmakoje ja ilmaverhokone

Kampmann on yksi Euroopan johtavista LVI-alan yrityksistä.  Yrityksen järjestelmiä ja tuotteita käytetään monipuolisesti, kuten hotelleissa, risteilyaluksilla, supermarketeissa, toimistoissa ja teollisuusrakennuksissa.  Tutustu valikoimaan tästä.

Lattiakonvektori

Lattiakonvektorit tarjoavat tehokkaan ratkaisun ensisijaiseen lämmitykseen ja jäähdytykseen, lisälämmitykseen sekä kylmän ilman suojaukseen suurten lasipintojen edessä. Modernissa arkkitehtuurissa suurten, valoa lisäävien julkisivuikkunoiden käyttö on yleistynyt merkittävästi. Tällaiset näyttävät ikkunat voivat kuitenkin aiheuttaa vedontunnetta ja kylmävalumia. Näihin haasteisiin huomaamattomin ja käytännöllisin ratkaisu ovat lattian alle asennettavat lattiakonvektorit.

Kiertoilmakoje

Kiertoilmakojeet ovat ympäristöystävällinen ratkaisu rakennusten ilmastointiin nyt ja tulevaisuudessa. Meiltä löydät oikean ratkaisun jokaiseen projektiin. Kiertoilmakoje käyttää laitteen sisällä olevia puhaltimia, jotka vetävät huoneilman sisään. Ilma käsitellään laitteen lämmitys- tai jäähdytyselementeillä ja palautetaan takaisin huonetilaan. Näin saavutetaan tasainen ja miellyttävä sisäilman lämpötila. Tämä parantaa energiatehokkuutta ja sisäilman laatua.

Ilmaverhokone

Ilmaverhokoneet ovat suunniteltu tehokkaaseen ilmastoitujen tilojen, kuten avoimien ovien ja teollisuusovien, suojaamiseen. Ilmaverhokone luo voimakkaan ilmavirtauksen oven yläpuolelta tai sivulta alas muodostaen näkymättömän ilman esteen. Tämä estää lämpimän ilman karkaamisen ja kylmän ilman pääsyn sisään. Ilmaverhokone EC-puhaltimilla on tarkoitettu vesikiertoisiin lämmitysjärjestelmiin. Se soveltuu mm. kauppojen ja ostoskeskusten ulko-ovien päälle estämään kylmän ilman pääsyn kiinteistöön.

Lämmitysjärjestelmissä sinua auttavat Tommi Hannula ja Ossi Kosunen.

Armatec huolto

Huollamme pääasiassa vesilaitosten, energialaitosten ja teollisuuden toimilaitteita. Varmista toimilaitteidesi pitkä käyttöikä ja anna Armatecin huolehtia niiden huollosta. Lue lisää tästä.

Kuntokartoitus

Kuntokartoituksessa tarkistamme laitekantanne ja toimilaitteiden jäljellä olevan käyttöiän. Saatte ehdotukset huoltotarpeesta ja tarvittaessa laitekannan uusimisesta.

Ennakkohuolto

Toimilaitteiden ennakkohuollot suunnitellaan kuntokartoituksessa. Ennakkohuolto lisää toimilaitteen käyttöikää ja käyttövarmuutta sekä vähentää yllättäviä laitevikoja ja toimintaseisokkeja.

Huoltokeskus

Toimilaitteiden isot huoltotyöt, jotka vaativat venttiilistä irrottamista, tehdään Armatecin huoltokeskuksessa.

Vikahuolto

Vikahuoltomme kutsutaan paikalle, kun toimilaite on vikaantunut käytössä. Viiveaikamme on lyhyt, olemme paikalla 1–2 vuorokauden sisällä.

Huoltopäällikkö Jorma Okkonen auttaa sinua mielellään.

Ota yhteyttä

 

Esa Åman

Myyntipäällikkö, Säätö- ja toimilaitteet

+358 449 010 230

esa.aman@armatec.com

 

Janne Kiviniemi

Aluepäällikkö, Pohjois-Suomi

+358 40 700 1127

janne.kiviniemi@armatec.com

 

Jorma Okkonen

Huoltopäällikkö

+358 44 550 1773

jorma.okkonen@armatec.com

 

Tommi Hannula

Myyntipäällikkö, Ilmanpoisto ja paineenhallinta

+358 40 536 6020

tommi.hannula@armatec.com

 

Marko Lindfors

Myyntipäällikkö, Lämmönsiirto

+358 50 590 2854

marko.lindfors@armatec.com

 

Roy Länsilahti

Key Account Manager, varoventtiilit ja venttiilit

+358 40 750 5233

roy.lansilahti@armatec.com

 

Ossi Kosunen

Myynti-insinööri

+358 40 779 5651

ossi.kosunen@armatec.com