Siirry sisältöön
Elenia
Tuoteryhmä:
Energian siirto, jakelu ja varastointi - Energy transmission, distribution and storage
Energiatehokkuus ja energiansäästö (teollisuus ja kiinteistöt) - Energy efficiency and energy saving (industry and real estate)
Energiaturvallisuus, huoltovarmuus - Energy security, security of supply
Hajautettu energiantuotanto, lähienergia, energiayhteisöt - Decentralized energy production, local energy, energy communities
Uusiutuva energia - Renewable energy
Vihreä siirtymä – Green transition
Älykkäät energiaratkaisut, älyverkot, kysyntäjousto - Smart energy solutions, smart grids, demand flexibility

Elenia

Osasto:
E430

Elenia palvelee 440 000 kotitalous-, yritys- ja yhteiskunta-asiakasta yli sadan kunnan alueella Kanta- ja Päijät-Hämeessä, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa sekä Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla.

Huolehdimme sähköverkon toimivuudesta ja uudistamisesta. Rakennamme sähköverkkoa ja -liittymiä kumppaniyhtiöittemme kanssa. Mittaamme asiakkaidemme sähkönkulutuksen ja toimitamme energiatiedot sähkönmyyjille. Kehitämme tulevaisuuden sähköverkkoa uutta teknologiaa hyödyntäen.

Palveluliiketoimintamme tarjoaa energiayhtiöille asiakaspalvelua ja sähkömarkkinoiden monipuolisia palveluita sekä vastaa Elenian hankinnasta ja rakennuttamisesta.

Pidämme huolta ympäristöstä ja edistämme Suomen sähkömarkkinoiden kehitystä. Toimintamme ja palveluittemme perustana on vastuullisuus.